Cover picture
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
PACKAGING
หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
Photoshop 5,900.- ตารางเรียน วันธรรมดา, เสาร์ , อาทิตย์
หลักสูตร 20 ชั่วโมง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
Illustrator 4,900.- เรียนตั้งแต่เวลา: 12:00 – 17:00 น.
LineID : printto Mobile : 085 188 1230
หลักสูตรเฉพาะทาง
Packaging 6,900 .- ตารางเรียน เสาร์ , อาทิตย์
หลักสูตร 20 ชั่วโมง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
เรียนตั้งแต่เวลา: 12:00 – 17:00 น.
LineID : printto Mobile : 085 188 1230

GRAPHIC COURSES

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

PACKAGING

ARSLONGA เน้นการสอนโปรแกรมต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ด้วยการทำ Workshop พร้อมสอดแทรกเทคนิคการออกแบบ จากประสบการณ์ของผู้สอนซึ่งผ่านการทำงานด้านการออกแบบ มายาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจใช้โปรแกรมได้จริง สามารถ นำไปออกแบบ สื่อออนไลน์ เวบไซค์ สิ่งพิมพ์หรือตัดต่อ ให้ดึงดูดสายตาและตรงวัตถุประสงค์ทางการตลาด

PHOTOSHOP

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการภาพประกอบทั้งหมด เป็นพื้นฐาน สำคัญของงานออกแบบทุกโปรแกรม ใช้รีทัชภาพ ปรับแสงมืดหรือสว่าง ปรับน้ำหนักภาพ ปรับความนุ่มนวล ปรับความอิ่มสี ปรับรูปทรงรูปร่าง การตัดแปะภาพและการสร้างภาพขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของสื่อที่ต้องการนำภาพไปใช้

การใช้งานในส่วนของโปรแกรม Photo Shop Over all
อธิบายงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับ โปรแกรม
ส่วนที่สำคัญๆ ต่างในโปรแกรม
ชนิดและลักษณะของไฟล์
การใช้คำสั่ง New ใน Photo shop
การรู้จักกับ Selection และฟังชั่นต่างๆ
การสร้าง Secletion ในแบบต่างๆ
การใช้ Quick Selection
การลบและเพิ่ม Selection
สอนเทคนิคการใช้คีย์ลัดต่างๆ
สอนในส่วนการใช้งานของ Layer
การเพิ่มและล๊อคเลเยอร์
การย้อมหรือ Blending ของ Mode Layer ต่างๆ
การใส่ Effect
การเรียนรู้ในเครื่องมือที่ใช้วาด
การใช้ภู่กัน ดินสอิ Pentool หัวแปรงชนิดต่างๆ
การเลือกสีจาก Swatch
การใช้เครื่องมือตกแต่งภาพ Retouch
การ Retouch ด้วยคำสั่ง Spot Healing Brush Tool
การ Retouch ด้วยคำสั่ง Healing Brush Tool
การซ่อมแซมภาพ ด้วยเครื่องมือ Path Tool
การคัดลอกพื้นผิวด้วย Clone Stamp Tool
การลบภาพด้วยยางลบ
การตัดพื้นหลังของภาพออก Die Cut
การใส่สีต่างด้วย Gardient Tool
การทำภาพให้ Blur
การทำภาพให้คมชัด ด้วยคำสั่ง Sharp
การเกลี่ยภาพลบรอยเปื้อน ด้วยคำสั่ง Smudge
การลบสิว
การหมุนรูปภาพ
การย่อรูปภาพ
การ Crop รูปภาพ
เรียนรู้เครื่องมือการสร้างภาพ Vector
การสร้างรูปต่างๆ เช่น Rectangle, Polygon ,
การเปลี่ยนสีให้กับรูปร่างที่สร้าง
การสร้างรูปร่างอิสระ
การพิมพ์ข้อความและตัวอักษร
การพิมพ์ข้อความในรูปแบบต่างๆ การจัดวางให้สวยงาม
การสร้างตัวอักษรพิเศษ Warp Tool
การปรับแต่งรูปร่างให้กับภาพ
การเรียนรู้ในการใช้คำสั่ง Transform
การหมุน- การย่อขยาย การยืดภาพ และอื่นๆ
การบิดเอียงด้วยคำสั่ง Distort
การใส่ ฟืลเตอร์ให้ผลงาน
การปรับแสงและความคมชัด และการจัดการสีของภาพ Brightness and Contrast
การปรับสีของภาพด้วย Color Balance
การปรับสี่ชองภาพด้วย Hue and Saturation
การปรับภาพด้วยคำสั่ง Level
การปรับภาพด้วยคำสั่ง Curve
สร้างชิ้นงาน เช่น ภาพปกเฟสบุค, ภาพสินค้า,หน้ายูทูบ นามบัตร, ป้าย ตามความต้องการของนักเรียน
ILLUSTRATOR

สร้างสรรค์งาน Graphic ด้วยโปรแกรม Illustrator เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวน การออกแบบและผลิตงานสือต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา แบนเนอร์ โลโก้ ผลิตภัณฑ์ โบชัวร์ สื่อออนไลด์ สื่อเวบไซต์ เป็นกราฟฟิคแบบ vector จึงสามารถนำไฟล์งานขนาดเล็ก ไปขยายใหญ่กว่าเดิมได้ โดยภาพไม่แตก


ฝึกใช้เครื่องมือในกลุ่มต่างๆ อุปกรณ์วาดรูป การสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน

การเคลื่อนย้ายและการจัดระดับ การย้ายวัตถุด้วยคำสั่งต่างๆ (Move, Delete, Group)

หลักการใช้ Path ในการสร้างภาพ การปรับแต่งวัตถุ (Transform) เช่น Scale, Rotate, Reflect, Shear

Create Graphic จากเส้นเป็นภาพด้วย Pen tool และการทำภาพให้มีมิติและสีสัน

หลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo & Trade Mark Design) การใช้สี การใส่สี การทำสีให้มีมิติด้วย Gradient, Blend

การทำภาพโปร่งแสง (Transparency) ทั้งในรูปแบบของ Blending Mode, Opacity ใช้สีอย่างไรให้น่าสนใจ เครื่องมือตัดหรือรวมวัตถุ Pathfinder

เรียนรู้เครื่องมือ และการจัดการหน้า Layout และการใส่ลูกเล่น (Effect) รู้จักการทำงานของ Layer ​การใส่ลูกเล่นด้วยการแก้ไขด้วย Appearance

การทำงานเกี่ยวกับตัวอักษร (Fonts) ขนาด ระยะบรรทัด ระยะตัวอักษร การจัดเสมอหน้า จับกลาง เสมอหลัง และการจัด Paragraph รู้จักเครื่องมือสร้างข้อความหลายรูปแบบ เช่น สร้างข้อความบน Path, กรอบสี่เหลี่ยม, เรขาคณิตอื่นๆ

การ Import ไฟล์ภาพเข้ามาใช้ด้วย, คำสั่ง File place, การ Export File, การ Save File
PACKAGING

เป็นการใช้่โปรแกรมIllustrator และ Photoshop ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะสอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ทุกรูปแบบ โดยจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ พื้นฐานการออกแบบทั่วไป และนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม และมี ประโยชน์ใช้สอย ( Function ) ตรงตามต้องการของผู้บริโภค และสามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์
การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
หลักการและศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
พื้นฐานการวาดภาพและทำแบบร่าง สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ทฤษฎีสี และจิตวิทยาในการใช้สี สำหรับบรรจุภัณฑ์
ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking และ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
องค์ประกอบศิลป์
การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายใน ( Inner Packaging )
การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายนอก ( Outer Packaging )
การออกแบบ กราฟฟิค บนบรรจุภัณฑ์ ( Graphic On Packaging )
การใช้งาน Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การใช้งาน Adobe Photoshop ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ​
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ
ระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
รู้จักกับ อย. และ GMP
การประยุกต์ใช้งานจริง
การสร้างแบบเพื่อการผลิตออกมาเป็นชิ้นงานจริง
ทดลองออกแบบ และสร้างชิ้นงานจริง
การติดต่อว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อสั่งผลิตชิ้นงานจริง