ABOUT US

ARSLONGA... ศิลปะยืนยาว เกิดจากกลุ่ม creative ที่ต้องการตอบแทนสังคม ด้วยการนำประสบการณ์ในการทำงานอันยาวนาน จนมีความรู้ความชำนาญ นำมาสอนให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ art computer การวาดภาพสีน้ำ การวาดภาพสีอะคริลิค การออกแบบ graphic design ด้วย Photoshop และ Illustrator การเขียนเว็บไซต์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน HTML จนถึงการเขียนเว็บไซต์ responsive ระดับมืออาชีพ และเทคนิคการตัดต่อลงยูทูป ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียต่างๆ ได้ โดยมีการติดตาม ช่วยแก้ปัญหา ไม่ทอดทิ้งผู้เรียน