<html>
  <head>
    <title>Website Course</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1 id="title-text"> </h1>
  </body>
</html>

HTML
CSS
Responsive
Multi-media
หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
HTML 5,900.- ตารางเรียน เสาร์ , อาทิตย์
หลักสูตร 20 ชั่วโมง
HTML + CSS 6,900.- ครั้งละ 5 ชั่วโมง
เรียนตั้งแต่เวลา: 12:00 – 17:00 น.
Responsive 6,900.- LineID : printto
Mobile : 085 188 1230
Multi-media
ตัดต่อวีดีโอ 3,000.-
ตารางเรียน เสาร์ , อาทิตย์
หลักสูตร 10 ชั่วโมง
ครั้งละ 5 ชั่วโมง
เรียนตั้งแต่เวลา: 12:00 – 17:00 น.
LineID : printto
Mobile : 085 188 1230

COMPUTER COURSES

HTML

HTML + CSS

RESPONSIVE

MULTI-MEDIA

ARSLONGA เน้นการสอนโปรแกรมต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ด้วยการทำ Workshop พร้อมสอดแทรกเทคนิคการออกแบบ จากประสบการณ์ของผู้สอนซึ่งผ่านการทำงานด้านการออกแบบ มายาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจใช้โปรแกรมได้จริง สามารถ นำไปออกแบบ สื่อออนไลน์ เวบไซค์ สิ่งพิมพ์หรือตัดต่อ ให้ดึงดูดสายตาและตรงวัตถุประสงค์ทางการตลาด

HTML

โครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก HTML ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในเว็บไซต์ มาจาก HTML เราใช้ HTML กำหนดหน้าตาของเว็บไซต์ร่วมกับ CSS โดยใช้ HTML เหมือนโครงสร้างของเว็บไซต์ และใช้ CSS มาจัดหน้าตา สี รูปร่างและตำแหน่งของเว็บไซต์


แนะนำตัว HTML จะใช้งานได้อย่างไร
โครงสร้างของภาษา HTML

ลองทำเว็บไซต์แบบง่ายๆ ลองสร้างเว็บ ด้วยเครื่องมือง่ายๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง อย่าง notepad เพื่อให้เข้าใจว่าเว็บไซต์ นั้นทำงานอย่างไร

การสร้างตาราง, ใส่รูป, สร้างลิงก์ในเว็บไซต์ คำสั่งที่ใช้ในการจัดหน้าของเว็บไซต์

ภาษามีโครงสร้างของตัวเอง HTML มีแต่ละส่วนเป็นอย่างไร เรียกว่าอะไรใช้งานอย่างไร

จัดหน้ากระดาษด้วยคำส้่ง HTML คำสั่งในการกำหนดลักษณะตัวอักษร และแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ แสดงตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ ด้วย HTML

Table จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตาราง คำสั่ง Table สำหรับแสดงตัวเลขหรือค่าต่างๆ ที่ต้องการจัดให้อยู่ในรูปแบบตาราง

เชื่อมต่อเอกสารของเราด้วย hyperlink สร้างลิงก์เชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจด้วยกัน ลิงก์คือสิ่งที่ทำให้เราไปยังหน้าต่างของเว็บไซต์ได้ ลิงก์จะมี 2 แบบคือลิงก์ภายในเว็บไซต์ และลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

List แสดงข้อมูลในรูปแบบรายการ ลำดับต่างๆ ใน HTML คำสั่งเพื่อแสดงผล

การแทรกรูปเข้าไปในเว็บเพจ รูปมีความสำคัญกับเว็บไซต์มาก เพราะจะทำความเข้าใจง่ายกว่าการอ่าน และทำให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจขึ้น

การใส่ภาพพื้นหลัง ให้เว็บเพจ

การทำให้รูปภาพเป็น hyperlink การใ้ส่คำสั่งของ hyperlink ครอบคำสั่งแสดงภาพ

Workshop ทำเว็บไซต์โปรไฟล์ผู้เรียนด้วยความรู้ใน คอร์สเรียน
HTML + CSS

คอร์ส พื้นฐานการทำเว็บไซต์ รวมพื้นฐานการทำเว็บไซต์ที่จะต้องรู้ก่อนที่จะเริ่ม เรื่องของ HTML, CSS สำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนควรเริ่มจากหัวข้อนี้ พื้นฐานการทำเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการเรียนรู้ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ HTML, CSS คืออะไร เว็บไซต์ทำงานอย่างไร สำหรับคนที่ไม่เคยทำเว็บไซต์มาก่อนควรเริ่มศึกษา จากหัวข้อนี้ก่อน เพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องอื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้น


website , webpage , home page ต่างกันยังไง

การใส่รูปในเว็บเพจ รูปเป็นสิ่งสำคัญมากในเว็บไซต์ หากเว็บไซต์มีเพียงแต่ตัวหนังสือก็คงสื่อสารข้อมูลได้ ไม่ครบถ้วน ลองใส่รูปในเว็บเพจกัน

การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link เว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยไฟล์(เว็บเพจ) มากมายประกอบกัน เหมือนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่ ประกอบด้วยหน้ากระดาษมากมายหลายแผ่น เว็บไซต์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีข้อมูลมากขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องแบ่งหน้า เพื่อความสะดวกในการอ่าน เช่นเดียวกับหนังสือ

การนำเว็บเพจที่เราสร้างขี้นมาไปเก็บไว้ที่ web hosting ซึ่ง web hosting จะทำหน้าที่คอยส่งไฟล์ที่เราทำขึ้นมา ไปให้คนทั่วไปได้เห็น เหมือนกับที่เราเรียกไฟล์ จากเครื่องของเรามาดูนั่นเอง

สรุปการทำเว็บไซต์ สรุปภาพรวมการทำเว็บไซต์เพื่อความเข้าใจกัน อีกรอบนึง

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการทำเว็บไซต์

อินเทอร์เน็ต ทำความเข้าใจว่าว่าอินเทอร์เน็ต web server , web hosting

Domain name ชื่อเว็บไซต์สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีด้วยนะ ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์ การทำเว็บไซต์ที่ดีควรทำอย่างไร เริ่มต้นจากที่ไหนดีนะ

Meta tags ใช้อย่างไรสำคัญอย่างไรทำไมต้องมี

FTP (FileZilla) การจะย้ายไฟล์ web site ที่เราทำทั้งหมด ขึ้นไปยัง web server ที่เราได้เตรียมไว้นั้น ต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่า FTP การใช้งาน FTP ผ่าน My computer ของ window เครื่องมือที่สำหรับเชื่อม Window ต่อไปยัง Web server แบบง่ายๆ

Workshop ทำเว็บไซต์โปรไฟล์ผู้เรียนด้วยความรู้ใน คอร์สเรียน
RESPONSIVE

คอร์ส การเขียนเว็บไซต์ขั้นสูง สำหรับผู้ที่เขียนเว็บไซค์เป็นบ้างแล้ว มีพื้นฐาน HTML และ CSS เป็นการทำเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้งแท็บเล็ตและมือถือ โดยใช้เว็บเพียงเว็บไซต์เดียว ทำให้ประหยัดงบประมาณ สอนเทคนิคการทำ SEO และเทคนิคที่ทำให้เว็บไซต์ข้ึ้นไปอยู่ในคำค้นหาในระดับต้นๆ


Responsive Website เป็นเว็บไซต์รูปแบบใหม่ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสม กับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น ในสมัยก่อนนั้นจะออกแบบเว็บไซต์รองรับเพียงขนาดหน้า คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า "Desktop" แต่ยุคหลังๆ มานั้น โทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เมื่อเปิดเว็บไซต์ด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีขนาดหน้าจอ แคบกว่าคอมพิวเตอร์ ทำให้ต้องคอยเลื่อนไปทางขวา ทีศทางซ้ายทีหรือซูมเข้า ซูมออกเพื่ออ่านข้อมูลในเว็บไซต ทาให้ไม่สะดวกในการใช้งานอย่างมาก

ต่อมาจึงมีการออกแบบเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือที่เรียกว่า "Moblie" แยกออกมาจากเว็บหลัก โดยสังเกตได้จาก URL ของเว็บไซต์ที่มักขึ้นต้นด้วย "m." (เช่น m.example.com) หรือใช้ "/m/" หรือ "/mobile/" ต่อท้าย (เช่น example.com/m/ หรือ example.com/mobile/) เป็นต้น

สำหรับในปัจจุบันนั้น อุปกรณ์มีถือแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็มีขนาด หน้าจอที่แตกต่างกันไป รวมถึง ยังมีแท็บเล็ตเกิดขึ้นมาด้วยอีก การทำเว็บไซต์แยกสำหรับแต่ละอุปกรณ์นั้นก็ไม่ใช่ทางแก้ที่ดีนัก เพราะต้องเสียเวลาและงบประมาณในการทำเว็บไซต์อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเทคนิค การออกแบบเว็บไซต์เดียวให้รองรับทุกอุปกรณ์ซึ่งเรียกว่า "Responsive Website" นั่นเอง