Cover picture
Cover picture 2

ARSLONGA เน้นการสอนงานศิลปะ ด้วย Workshop ในบรรยากาศ สบายๆ และเป็นกันเอง แม้ผู้เรียน ไม่มีพื้นฐานในการวาดรูปมาก่อน แต่ด้วยประสบการณ์ของผู้สอน ซึ่ง จบจาก คณะจิตรกรรม ม. ศิลปากร ผ่านการทำงานด้านศิลปมายาวนาน จะเน้นการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเข้าใจพื้นฐานการวาดรูป จนสามารถวาดรูปและนำไปพัฒนา ฝึกฝนต่อได้

คอร์สสีน้ำ
คอร์สสีอะคริลิค
หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
สีน้ำ 3,000.- ตารางเรียนกำหนดตามผู้เรียน
เรียน 20 ชั่วโมง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
วันธรรมดา 11:00 – 16:00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 12:00 – 17:00 น.
LineID : printto Mobile : 085 188 1230
สีอะคริลิค 3,000.- ตารางเรียนกำหนดตามผู้เรียน
เรียน 20 ชั่วโมง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
วันธรรมดา 11:00 – 16:00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 12:00 – 17:00 น.
LineID : printto Mobile : 085 188 1230

หมายเหตุ: ราคาไม่รวมอุปกรณ์

คอร์สสีน้ำ

สีน้ำเป็นสีที่ใช้น้ำผสม เป็นสีที่โปร่งใส ต้องใช้สีอ่อน แล้วค่อยเพิ่มความเข้ม มีทั้งวาดลงกระดาษที่เปียกชุ่ม และวาดบนกระดาษแบบแห้ง แล้วแต่เทคนิคของผู้วาด ในแต่ละคน เสน่ห์ของสีน้ำคือการมีคราบสีเป็นริ้วๆ บนกระดาษ การที่สีซึมหรือซอฟเข้าหากันเกิดเป็นอีกสี ที่น่าสนใจ ภาพที่ออกมาจึงมีเสน่หแตกต่างกัน

เรียนรู้เครื่องมือ
การเตรียมอุปกรณ์วาดสีน้ำ
การใช้พู่กันและน้ำ
การวาดภาพพื้นฐาน
เรียนเรื่องน้ำหนักภาพ
แสง เงา แสงสะท้อน
เรียนรู้เรื่องสี
ลักษณะของสี
ลักษณะของงาน
สไตล์การวาด

คอร์สการวาดภาพดอกไม้
คอร์สการวาดภาพหุ่นนิ่ง
คอร์สการวาดภาพสิ่งของ
คอร์สการวาดภาพทิวทัศน์

อุปกรณ์
ผู้เรียนสามารถเตรียมมาเอง

- พู่กัน
- ถ้วย/แก้วน้ำล้างพู่กัน
- จานสี
- กระดานรอง
- เทป Nitto
- กระดาษ 100 ปอนด์
- สีน้ำ
- ผ้าเช็ดพู่กัน
- ดินสอ 2B
- ยางลบ
คอร์สสีอะคริลิค

สีอะคริลิคเป็นสีที่ใช้น้ำผสม เป็นสีทึบแสง สามารถวาดทับสีเดิมได้ มีทั้งวาดลงกระดาษ และแคนวาส แล้วแต่เทคนิคของผู้วาดในแต่ละคน เสน่ห์ของอะคริลิค คือ การวาดทับ ใช้วาดแบบใส หรือการทิ้งร่องรอยของสีที่มีความหนาได้ สีอะคริลิคเหมือนภาพที่เขียนด้วยสีน้ำมัน แต่จะไม่มีกลิ่นเหมือนสีน้ำมัน

เรียนรู้เครื่องมือ
การเตรียมอุปกรณ์อะคริลิค
การใช้พู่กันและน้ำ
การวาดภาพพื้นฐาน
เรียนเรื่องน้ำหนักภาพ
แสง เงา แสงสะท้อน
เรียนรู้เรื่องสี
ลักษณะของสี
ลักษณะของงาน
สไตล์การวาด

คอร์สการวาดภาพดอกไม้
คอร์สการวาดภาพหุ่นนิ่ง
คอร์สการวาดภาพสิ่งของ
คอร์สการวาดภาพทิวทัศน์
คอร์สการวาดภาพพอร์ทเทรต

อุปกรณ์
ผู้เรียนสามารถเตรียมมาเอง

- พู่กัน
- ถ้วย/แก้วน้ำล้างพู่กัน
- จานสี
- เฟรมแคนวาส
- สีอะคริลิค
- ผ้าเช็ดพู่กัน
- ดินสอ 2B
- ยางลบ